POČETAK IZRADE STRUČNE PODLOGE ZA POSTAV BUDUĆEG POSJETITELJSKOG CENTRA KUĆA ŠPILJE

Aktivnosti na projektu Posjetiteljskog centra Kuća špilje za koji smo dobili sredstva iz fonda Konkurentnost i kohezija već su dosta poodmakli, trenutno radimo na izradi projektne dokumentacije i izradi stručne podloge za postav.

Nataša Cvitanović i Hrvoje Cvitanović, tim stručnjaka speleologa na projektu u nastavku nas uvode u teme koje će detaljno istražiti a kasnije prezentirati u Kući špilje:

Krško područje odnosno krajobraz Rakovice je bogato prirodnim podzemnim oblicima kao što su špilje, jame te izvorišta i ponori, a dobar dio njih su ljudi koristili u bližoj i daljnjoj prošlosti. Istraživanja i dokumentiranja rakovičkog podzemlja, od strane brojnih speleoloških društava i klubova traju već dugi niz godina.

Javna ustanova Rakovica je prepoznala značaj i vrijednosti bogatstava što krije podzemlje rakovičkog kraja te je svoj rad, temeljen na zaštiti vrijednosti, rad mnogih speleologa i znanstvenika koji su vršili istraživanja, odlučila objediniti  kroz projekt Promicanje održivog razvoja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje te prezentirati vrijednosti područja u jedinstvenoj Kući špilje.

Djelatnici Javne ustanove te članovi SK Ursus spelaeus, SD Veles zajedno s dr. sc. Nevenom Bočićem izašli su na teren te odradili više različitih aktivnosti s ciljem prikupljanja dodatnih informacija vezanih za same objekte koji će do kraja 2021 godine biti prezentirani javnosti.

U sklopu redovitog monitoringa populacija šišmiša koji obitavaju u špiljama pod zaštitom Javne ustanove, djelatnici te iste ustanove su obišli i izvršili prebrojavanje šišmiša u Donjoj i Gornjoj Baraćevoj špilji te Dumenčića pećini.

U Gornjoj Baraćevoj špilji vršene su meteorološke izmjere odnosno uzimanje uzoraka vode te, mjerenje njene Ph vrijednosti i temperature zatim mjerenje postotka CO2 u špilji i skidanje podataka s ranije stavljenih datalogera.

U istoj špilji, točnije u kanalu nazvanom „Zmajevo ždrijelo“ uzeti su uzorci kostiju pleistocenske faune, kojom je ta špilja izuzetno bogata, a isti će biti dati na analizu C14 da bi se odredila starost te pobliže dobio vremenski period u kome su te životinje živjele na širem području Rakovice.

U Dumenčića pećini, pored monitoringa šišmiša, vršena su preliminarna arheološka istraživanja koja su pokazala, pomoću površinski pronađenih ulomaka srednjovjekovne keramike, da su i tu špilju ljudi koristili u određenom vremenu u prošlosti. Sami pronalazak keramike svrstao je špilju na listu arheoloških lokaliteta toga kraja.

Fotografski je dokumentiran njezin ulazni dio te dvorana i kanali.

Još jedan od značaja Dumenčića pećine treba naglasiti, naime ona je i u biospeleološkom svijetu poznata kao tipski lokalitet za dvije vrste kornjaša, kao i Donja Baraćeva špilja.

Prema dosad poznatim podacima, ovo područje je iznimno zanimljivo u svim aspektima i zbilja obećava bogatu i zanimljivu interpretaciju u budućem modernom centru. Veselimo se daljnjim istraživanja o čijim rezultatima ćemo vas obavještavati.

Tekst: Nataša Cvitanović

 

Dumenčića ulaz Foto: H.Cvitanović
Pleistocenski slojevi u Zmajevom ždrijelu                                Foto: H.Cvitanović
Završni dio Dumenčića pećine                            Foto: H.Cvitanović
Dr.sc. Kazimir Miculinić uzima uzorke za C14 Foto: H.Cvitanović
Dumenčića keramika srednji vijek Foto: H.Cvitanović
Led na ulaznom dijelu D. Baraćeve Foto: H.Cvitanović
Parapropus sericeus spp. sinuaticollis endem Baraćevih špilja        Foto: H.Cvitanović

Radno vrijeme u ožujku

Iskoristite ovo prekrasno vrijeme i izađite u prirodu, povedite najdraže do nas u obilazak špilje, šetnju novom šumskom stazom ili jednostavno uživati uz žubor izvora! Ovaj mjesec smo tu za vas petkom, subotom i nedjeljom od 10 do 17 sati!

Visitor Centre ‘Home of the Cave’

 

The Public Institution Barać Caves has been granted nearly HRK 20 million for the Visitor Centre ‘Home of the Cave’ from the European Cohesion Fund.

Investment value:  HRK 19,908,960.00 + VAT, of which HRK 16,922,616.00 are non-refundable funds  (the support intensity is 85%)

An agreement has been signed on non-refundable funds for the project ‘Promotion of the Sustainable Development of the Significant Landscape of Barać Caves’,  funds from the fund: KK.06.1.2.02.0016

Tender: ‘Promotion of the Sustainable Development of Natural Heritage’

Read More

Postavljena vrata na Gornju Baraćevu špilju prema EUROBATS standardima

 

Kako je Hrvatska članica EUROBATSA (Sporazuma o zaštiti populacija europskih vrsta šišmiša) određeno  je točno kojih promjera moraju  biti dijelovi vrata kako bi šišmiši nesmetano letjeli u špilju i izvan nje. Po navedenim standardima, sukladno našem godišnjem programu krajem godine postavili smo vrata na ulazu u Gornju Baraćevu špilju. Dio sredstava za sufinanciranje ovoga projekta osiguran je iz javnog poziva Hrvatske turističke zajednice – Potpore turističkim inicijativama za 2018. godinu.

Read More